Modyfikator

Podpowiedź: możesz obracać model konstrukcji o 180° oraz go przybliżać/oddalać
Cena: 0 PLN
Ilość słupów z przodu
z tyłu
Ilość krokwi
Ilość łuków wspornikowych
Stopy metalowe (po jednej stopie na przedni słup)
Długość po ścianie (w metrach)